Partners

Henk van Essen

Korpschef politie

“Als iedere seconde telt” rekent u op hulp van politie, ambulance en brandweer. Professionals die dag en nacht klaar staan voor ieders veiligheid. Maar wat als het echt letterlijk om seconden gaat? Bijvoorbeeld bij een beginnende brand, een slagaderlijke bloeding of een hartaanval? Om u een voorbeeld te geven: in ons land krijgen elke dag 35 mensen een hartaanval buiten het ziekenhuis. Dan zijn de eerste minuten bepalend om de overlevingskans van het slachtoffer te vergroten en blijvende schade te voorkomen. Bedrijfshulpverleners zijn vaak als eerste ter plekke en kunnen van levensbelang zijn. Daarom steun ik de Dag van de Bedrijfshulpverlening van harte..

 

Meer lezen

Herna Verhagen

PostNL

“PostNL is een van de grootste werkgevers van Nederland. Zonder al onze collega’s is er geen PostNL: zij maken ons bedrijf tot een succes. Daarom zorgen we voor een aantrekkelijke en veilige werkomgeving. De inzet van onze BHV’ers helpt daarbij. De functie van BHV’er is vrij onzichtbaar maar ontzettend belangrijk voor de veiligheid van het bedrijf. PostNL werkt daarom graag mee aan het landelijke initiatief om BHV’ers in het zonnetje te zetten.”

 

Meer lezen

John Voppen

CEO Prorail

“Bij ProRail staat veiligheid altijd op 1. Een trein over het spoornetwerk van ProRail is in Nederland de meest veilige manier om van A naar B te komen. Daar werken we met meer dan 4.300 medewerkers, die door het hele land verspreid zitten, iedere dag keihard aan. ProRail vindt het een plicht om haar eigen medewerkers ook in een veilige omgeving te laten werken. Omdat bij calamiteiten juist de eerste seconden van levensbelang kunnen zijn, zorgen we ervoor dat onze medewerkers ook in die eerste seconden van de juiste zorg kunnen worden voorzien. Als partner van de Dag van de BHV pakken wij onze maatschappelijke rol om een voorbeeld te zijn voor alle andere bedrijven in Nederland. Hiermee hopen we ook dat BHV’ers de waardering krijgen die ze verdienen.”

 

Meer lezen

Peter Spaan

Unitmanager Facilitaire Dienstverlening MO

RDW ondersteunt dit initiatief van harte. “Er kan nooit genoeg aandacht zijn voor de veiligheid van mensen-medewerkers enerzijds en de veelal belangeloze inzet van de BHV’ers anderzijds. Door dit op deze wijze onder de aandacht te brengen, zal het besef dat het ieders verantwoordelijkheid is in deze geest te handelen en de meerwaarde groeien.”

 

Meer lezen

Sylvester Bennema

Directeur Crisicom

“Al vanaf het allereerste begin richt Crisicom zich op het opleiden, trainen en oefenen van een competente bedrijfshulpverlener. Iemand die weet wat er tijdens een calamiteit moet gebeuren en dit ook zonder nadenken doet. Met zelfvertrouwen optreedt, zeker is van zijn vaardigheden en handelingen. Maar zijn wíj ons daar wel voldoende van bewust? Wat verwachten wij van de BHV’er bij een calamiteit? Het is ten slotte niet zomaar iets waar een BHV’er voor kan komen te staan. Vooral dít signaal, die bewustwording, willen we uitdragen naar niet alleen de naaste collega’s van de BHV’er, maar ook naar alle beleidsmakers en besluitvormers. U ondersteunt hiermee uw BHV’er en diezelfde BHV’er doet het uiteindelijk weer voor u. Economische ontwikkelingen, evenals Het Nieuwe Werken, vragen om betrokkenheid met en ondersteuning van de BHV-organisatie. Bedrijfshulpverlening, of breder een veilige en gezonde werkplek, is wat je samen doet, is iets dat ons allemaal aangaat en waar we ons allen bewust van moeten zijn.

Daarom heeft Crisicom het initiatief genomen voor Dag van de BHV. Een jaarlijks terugkerende campagne op de eerste maandag van november. Crisicom staat voor het opleiden tot en met het oefenen van die competente, inzetbare BHV’er. Daar maken wij ons hard voor. Doet u met ons mee?”

 

Meer lezen

Stephan den Hollander & Sandra Voorsluijs-den Hollander

Directeur & Operationeel Directeur van Quinton

“Quinton is sinds 1996 actief in het opleiden van Bedrijfshulpverleners. Bedrijfshulpverleners zijn niet meer weg te denken binnen welk bedrijf dan ook. In de Arbowet staat dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van Bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever moet voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming in het bedrijf. De werkgever wijst een of meerdere werknemers aan die de rol van Bedrijfshulpverlener vervullen. Vaak realiseren we niet wie de Bedrijfshulpverleners zijn en welke taken zij uitvoeren. Bedrijfshulpverleners zijn medewerkers die naast hun dagelijkse werkzaamheden ook nog eens als Bedrijfshulpverlener optreden tijdens een calamiteit. Zij doen dit voor hun collega’s maar ook voor alle bezoekers binnen het bedrijf.

Zonder de bedrijfshulpverleners is de Bedrijfshulpverlening (BHV) organisatie niet compleet en mogen zij dus zeker onder de aandacht gebracht worden. Door middel van de Dag van de BHV kunnen we met elkaar, alle bedrijfshulpverleners in het land, in het zonnetje zetten en onze waardering en respect uitspreken”.

 

Meer lezen