Supporters

In het ontstaan van de Stichting Dag van de BHV als niet commerciële organisatie zijn er een aantal partijen geweest die belangeloos hun expertise en platform hebben aangeboden om de Dag van de BHV op de kaart te zetten.

Onze Supporters dragen met de belangeloze inzet van hun expertise bij aan de doelstelling van de Dag van de BHV.

Het ministerie van SZW is actief met programma’s en activiteiten op gebied van Gezond en Veilig Werk. Het brengt Arbobeleid en daarmee BHV actief bij organisaties onder de aandacht en draagt Dag van de BHV een warm hart toe. Op Arboportaal, plaatst het ministerie van SZW veel relevante informatie over BHV, ARBO en RI&E en besteedt ook aandacht aan Dag van de BHV, iedere eerste maandag van november.

Stichting Dag van de BHV en het SER Arboplatform staan samen voor het versterken van de positie en het belang van de BHV binnen organisaties.

Het SER Arboplatform is het centrale informatiepunt van sociale partners over gezond en veilig werken. Het Arboplatform biedt advies, kennisuitwisseling en inspirerende voorbeelden aan werkgevers, werknemers en arbodeskundigen. Bovendien kunt u hier met uw vragen terecht. Het doel is samenwerken aan goede werkomstandigheden.