Activiteiten Dag van de BHV

Op de eerste maandag van november zetten we de BHV’ers in het zonnetje en vragen we samen met veel bedrijven, organisaties en instellingen op de werkvloer aandacht, respect en waardering voor bedrijfshulpverlening. De Dag van de BHV kent ieder jaar een thema dat de rode draad vormt voor de verschillende uitingen en activiteiten. In aanloop naar de Dag organiseren we verschillende activiteiten met als hoogtepunt de Dag van de BHV.
Hier vind je informatie over het thema, verschillende activiteiten en de toolkit met campagnemateriaal.

Thema 2021: “BHV, daar red je levens mee”

Dag van de BHV kent ieder jaar een thema dat de rode draad vormt voor het promotiemateriaal.

Het speciale thema van dit jubileumjaar onderstreept de waarde van BHV. Een speciale ode aan alle BHV’ers in Nederland. Voor die bedrijfshulpverleners die acuut handelen als jou iets overkomt. Niet alleen in de eigen werkomgeving, maar ook bij de bakker, op de voetbalclub of in de bioscoop kun je rekenen op veel van deze ‘onzichtbare’ helden. Zoals onze ambassadeur Henk van Essen, korpschef politie, dit ook al eerder aangaf: “Je weet pas wat je mist, als het er niet is”. Een incident op het werk, op straat, in een winkel, kan iedereen altijd overkomen. 

Nu beperkt de rol van BHV zich niet alleen tot levensreddend handelen of het blussen van een beginnende brand maar ook aan de preventieve kant draagt hij bij aan de veiligheid en het voorkomen van incidenten en calamiteiten. 

De afgelopen 10 jaar hebben we met alle deelnemende organisaties bereikt dat BHV in een ander daglicht wordt geplaatst. De bewustwording van het belang van de veiligheid op de werkvloer en meer waardering en respect voor de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfshulpverleners. Een goede bedrijfshulpverlening is dus een toegevoegde waarde voor iedere organisatie. Laten we dat ook in deze bijzondere tijd nog eens benadrukken. 

BHV'er van het jaar

Wie nomineer jij voor de eretitel ‘BHV’er van het Jaar’

Toolkit 2021

Maak gebruik van de  campagnematerialen

Broodje BHV

Het lekkerste broodje BHV, bedenk jij dit jaar hét recept?

Wij doen mee

Laat zien dat #DvdBHV ook bij jullie op de agenda staat

Wall of Fame

Bekijk hier de aansprekende en inspirerende voorbeelden