Ambassadeur – Dag van de BHV

De Dag van de BHV heeft als slogan “Ik doe het ook voor jou!”. Om een ieder te laten beseffen voor wie de BHV’er zich inzet, in die eerste minuten tot dat de professionele hulpverlening arriveert.

Als Stichting voelen wij ons enorm vereerd dat het belang van BHV actief wordt uitgedragen door toonaangevende ambassadeurs. Sinds 2020 kunnen wij rekenen op de betrokkenheid van Henk van Essen, Korpschef van Politie.

Ambassadeur: Henk van Essen
Korpschef Politie

“De nabijheid, alertheid en professionaliteit van bedrijfshulpverleners,kan het verschil betekenen tussen leven en dood. Zowel binnen de eigen politieorganisatie als in het publieke domein; op straat”. Henk van Essen, sinds 1 mei korpschef, neemt het stokje over van zijn voorganger Erik Akerboom als boegbeeld van de Dag van de BHV. “Ik vind het fantastisch dat de politie ruim achtduizend BHV’ers heeft. Onze collega’s ondervinden op straat dagelijks het belang van BHV, die vaak als eerste de noodzakelijke hulp verlenen.”

“De politie verleent hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Altijd en overal, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Daardoor ervaren wij telkens weer de meerwaarde van de BHV’er. Onder het motto “Je weet pas wat je mist, als het er niet is” ben ik ervan doordrongen hoe waardevol en noodzakelijk de aanwezigheid en inzet van BHV’ers in die eerste cruciale minuten is. Zowel binnen mijn eigen organisatie als in het publieke domein; op straat, bij de bakker of op de tennisvereniging treden bedrijfshulpverleners op tot het moment dat de professionele hulpverlening er is. Het geeft mij vertrouwen dat er nog steeds mensen zijn die zich belangeloos, bekwaam en intrinsiek gemotiveerd inzetten ten gunste van een ander. Het zijn deze mensen die een stap vooruit zetten, waar anderen een stapje terug doen.

Het belang van de bedrijfshulpverlener wil ik graag over het voetlicht brengen. Daarom ondersteun ik namens zo’n 65.000 collega’s de Dag van de BHV ten volle. Een uitstekend moment om met elkaar stil te staan bij de betekenis van de BHV. Een prachtig initiatief om de samenleving er op te wijzen hoe doorslaggevend het kan zijn als mensen in de directe omgeving paraat staan om de helpende hand te bieden.

In elk bedrijf, iedere organisatie en op elke plaats kan iedereen wat overkomen. Altijd en overal. Daar weten wij bij de politie alles van.”

Henk van Essen
Korpschef Politie

Voormalige ambassadeurs Dag van de BHV

Erik Akerboom
Ambassadeur van 2016 - 2020

“Als iedere seconde telt” rekent u op hulp van politie, ambulance en brandweer. Professionals die dag en nacht klaar staan voor ieders veiligheid. Maar wat als het echt letterlijk om seconden gaat? Bijvoorbeeld bij een beginnende brand, een slagaderlijke bloeding of een hartaanval? Om u een voorbeeld te geven: in ons land krijgen elke dag 35 mensen een hartaanval buiten het ziekenhuis. Dan zijn de eerste minuten bepalend om de overlevingskans van het slachtoffer te vergroten en blijvende schade te voorkomen. Bedrijfshulpverleners zijn vaak als eerste ter plekke en kunnen van levensbelang zijn. Daarom steun ik de Dag van de Bedrijfshulpverlening van harte.”

BHV’ers kunnen ook preventief goed werk verrichten. Bijvoorbeeld door obstakels weg te nemen of te wijzen op mogelijk gevaarlijke situaties. En bijkomend voordeel is dat BHV’ers ook buiten hun organisatie redder in nood kunnen zijn. Want een ongeluk of incident kan overal plaatsvinden. Op straat, in de winkel, op het sportveld. Dan is het goed als er iemand aanwezig is die eerste hulp kan verlenen.

Binnen de politie hebben wij de afgelopen jaren veel ingezet om collega’s op te leiden tot BHV’er. 1 op de 10 politiemensen is inmiddels opgeleid, dat zijn 6500 collega’s door het hele land. Zij krijgen ook jaarlijks herhalingsopleidingen en daarnaast blijven wij binnen de politie nieuwe BHV’ers werven. In al onze politiebureaus is bedrijfshulpverlening aanwezig. Zodat er altijd hulp geboden kan worden bij incidenten die acuut handelen vergen.

Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Daarom werk ik graag mee aan het doel van de Dag van de BHV dat zoveel mogelijk organisaties in ons land bedrijfshulpverleners hebben.

Naast de Politie zijn PostNL en ProRail nieuwe partners voor de Stichting Dag van de BHV geworden. Met, net als de politie, medewerkers door het hele land. Ik heb veel waardering voor de aandacht en ondersteuning die deze grote organisaties leveren aan BHV. Voor een veilige omgeving. Op het werk, op straat en thuis.

Erik Akerboom
Korpschef

 

Meer lezen
prof. mr. Pieter van Vollenhoven
Ambassadeur van 2013 - 2015

“Mag ik u ook dit jaar veel succes toewensen met al uw activiteiten, en u tevens een vraag voorleggen? Naar mijn mening zijn bedrijfshulpverleners niet alleen van essentieel belang voor ondernemingen en organisaties, maar zouden zij ook daarbuiten wellicht een belangrijke rol kunnen spelen voor de veiligheid in onze samenleving in het algemeen. Veiligheid is weliswaar nog immer een kerntaak van de overheid, maar sinds de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw is het accent duidelijk komen te liggen op de medeverantwoordelijkheid van burgers, ondernemingen en organisaties voor veiligheid.​”

Helaas bestaat er – zeker bij burgers – weinig duidelijkheid over waaruit die eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid zou moeten bestaan. De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) stelt zich ten doel om duidelijkheid te creëren over die eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid, niet alleen bij ondernemingen en organisaties, maar ook bij burgers.

Met het project Burgermoed probeert de SMV meer duidelijkheid te verkrijgen over wat je van burgers mag en kan verwachten bij een ongeval of geweldsincident. En dan vooral gedurende de eerste (15) minuten, voordat de professionele hulpdiensten zijn gearriveerd. De realiteit van vandaag is dat veel burgers in zo’n situatie passief blijven toekijken. Misschien wil men wel helpen, maar weet men niet hoe of durft men het alleen niet aan.

De vraag – die wordt onderzocht – is of je burgers hiervoor kan opleiden en of er personen zijn die op dat moment de regie kunnen nemen en de omstanders kunnen aansturen om een helpende hand te bieden. Hierbij gaan de gedachten van de SMV uit naar de inschakeling van de vele bedrijfshulpverleners in ons land.

Bedrijfshulpverleners beschikken immers al over kennis en ervaring, die zij ook buiten werktijd zouden kunnen inzetten. Met deze inzet verlenen zij daadwerkelijk hulp en kunnen zij een voorbeeld zijn voor andere burgers. Daarmee kunnen zij van grote waarde zijn voor de veiligheid in onze maatschappij!

Laat u nog eens uw gedachten gaan over de zin of onzin van deze gedachte?’

Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven
Voorzitter Stichting Maatschappij en Veiligheid

 

Meer lezen